Αναζωογόνηση ωοθηκών ή PRP ωοθηκών

αναζωογόνηση ωοθηκών PRP

Αναζωογόνηση ωοθηκών ή PRP ωοθηκών

Τί είναι η θεραπεία αναζωογόνησης ωοθηκών ή θεραπεία PRP ωοθηκών;

Είναι μια θεραπεία όπου λαμβάνεται αίμα από την γυναίκα επεξεργάζεται με ειδικό τρόπο ώστε να συγκεντρωθούν συγκεκριμένα στοιχεία του και στην συνέχεια η εγχυση των στοιχείων αυτών στις ωοθήκες. Συγκεκριμένα κατακρατούνται τα αιμοπετάλια και οι αυξητικοί παράγοντες που αυτά περιέχουν και η έγχυση γίνεται με τρόπο παρόμοιο με την λήψη των ωαρίων κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Όσο αναφορά στον μηχανισμό δράσης της θεραπεία αυτής θεωρείται ότι  έγχυση πλάσματος με υψηλή συγκέντρωση αιμοπεταλίων και αυξητικών παραγόντων στις ωοθήκες μπορεί να διεγείρει τα υπάρχοντα βλαστοκύτταρα προκειμένου να προκύψουν νέα, υγιή ωάρια.

αναζωογόνηση ωοθηκών PRP

 

Ποιες είναι οι ενδείξεις για την θεραπεία αυτή ;

Η θεραπεία αυτή προτείνεται για γυναικες με χαμηλό απόθεμα ωαρίων (χαμηλή ΑΜΗ ή και υψηλή FSH) και πιθανώς για τη χαμηλή ποιότητα ωαρίων. Η χαμηλή ποιότητα ωαρίων είναι κάτι που εκτιμάται με βάση την ηλικία της γυναίκας – όσο μεγαλύτερη τόσο πέφτει η ποιότητα – αλλά και από προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η μη γονιμοποίηση ωαρίων, η μη διαίρεση τους ως το στάδιο της βλαστοκύστης, το αρνητικό τεστ κύησης, η παλίνδρομη κύηση  είναι όλα αποτελέσματα που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε χαμηλή ποιότητα ωαρίων. Σε λίγες περιπτώσεις πιθανολογείται η συνεισφορά του σπέρματος στα αρνητικά αποτελέσματα που αναφέρονται παραπάνω και γι αυτό έχουμε ως μέτρο εκτίμησης το ιστορικό του άντρα αλλά και το σπερμοδιάγραμμα του και την εξέταση του κατακερματισμού του σπέρματος του. (DFI – DNA Fragmentation Index of sperm)

 

αναζωογόνηση ωοθηκών PRP

Πόσο καινούρια είναι η θεραπεία αυτή και πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε για την αποτελεσματικότητα της ;

Προς το παρόν υπάρχουν μελέτες σε διάφορες κλινικές του κόσμου με την θεραπεία αυτή με μικρό αριθμό γυναικών και χωρίς τυχαιοποίηση και ομάδα control,  η θεραπεία αυτή δηλαδή  δεν έχει συγκριθεί με τυχαίο τρόπο σε δύο ομάδες ασθενών ώστε να βγούνε ασφαλή συμπεράσματα όπως προτάσσει η σύγχρονη ιατρική μεθοδολογία (Ιατρική βασισμένη στην απόδειξη)

Παρόλα αυτά στην παρούσα φάση που γράφεται αυτό το κείμενο (Φεβρουάριος 2021) υπάρχουν 14 τρέχουσες καταγεγραμμένες μελέτες σχετικά με την μέθοδο αυτή, στο clinicaltrials.gov, τον οργανισμό που καταγράφει όλες τις σωστά δομημένες ιατρικές μελέτες, κάτι που δείχνει το πολύ έντονο ενδιαφέρον παγκοσμίως.

Από τις μέχρι τώρα μελέτες προκύπτει ότι στις γυναίκες που εφαρμόστηκε έχουμε σημαντική άνοδο της ΑΜΗ, της ορμόνης που δείχνει το απόθεμα των ωαρίων με ταυτόχρονη πτώση της FSH. Αναφέρεται επίσης η γέννηση μωρών από γυναίκες οι οποίες ήταν ήδη στην κλιμακτήριο, δεν είχαν δηλαδή ωάρια που να ωριμάζουν και ο κύκλος τους είχε σταματήσει. Η προσωπική μου εμπειρία είναι ιδιαίτερα θετική.

 

Ποια είναι η διαδικασία της μεθόδου αυτής;

Η διαδικασία περιλαμβάνει την λήψη μιας μικρής ποσότητας αίματος από την γυναίκα το οποίο επεξεργάζεται μέσα σε 10 λεπτά με σχετικά απλό τρόπο ώστε να απομονωθούν τα αιμοπετάλια και οι αυξητικοί παράγοντες από αυτό. Το διάλυμμα που προκύπτει είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί στην έγχυση του μέσα στις ωοθήκες. Η έγχυση πραγματοποιείται με μία λεπτή βελόνα με τρόπο ανάλογο με αυτό που κάνουμε την λήψη ωαρίων κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση. Η ασθενής λαμβάνει μέθη ώστε όλη η διαδικασία να είναι τελείως ανώδυνη. Συνολικά μένει στην κλινική για περίπου μιάμιση ώρα ενώ από την επομένη μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του κανονικά.

 

Παρακάτω μπορεί να βρει κανείς τα κείμενα των μελετών που αναφέρονται στη νέα αυτή  μέθοδο

 

Βιβλιογραφία

  1. Sills ES. Regenerative effect of intraovarian injection of activated autologous platelet rich plasma: serum anti-mullerian hormone levels measured among poor prognosis IVF patients. 2020.
  2. Sills ES, Rickers NS, Li X, Palermo GD. First data on in vitro fertil- ization and blastocyst formation after intraovarian injection of calci- um gluconate-activated autologous platelet rich plasma. Gynecol Endocrinol. 2018;34(9):756–60.
  3. Sills ES, Rickers NS, Svid CS, Rickers JM, Wood SH. Normalized ploidy following 20 consecutive blastocysts with chromosomal er- ror: healthy 46, XY pregnancy with IVF after intraovarian injection of autologous enriched platelet-derived growth factors. Int J Mol Cell Med. 2019;8(1):84–90.
  4. Petryk N, Petryk M. Ovarian rejuvenation through platelet-rich au- tologous plasma (PRP)-a chance to have a baby without donor eggs, improving the life quality of women suffering from early menopause without synthetic hormonal treatment. Reprod Sci. 2020.
  5. Melo P, Navarro C, Jones C, Coward K, Coleman L. The use of autologous platelet-rich plasma (PRP) versus no intervention in women with low ovarian reserve undergoing fertility treatment: a non-randomized interventional study. J Assist Reprod Genet. 2020;37(4):855–63.

 ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ