Για την Γυναίκα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΆΦΗΜΑ ΓΟΝΙΜΌΤΗΤΑΣ

Υψηλής ευκρίνειας υπέρηχος για αναγνώριση ανατομικών ανωμαλιών της μήτρας (3D), παθολογίας του ενδομητρίου π.χ συμφύσεις, και μέτρηση των ωοθηκικών εφεδρειών AFC, αποτέλεσμα το οποίο σχετίζεται με την ποσότητα και ποιότητα των παραγόμενων ωαρίων. Επίσης ελέγχεται η αιμάτωση της μήτρας και των ωοθηκών με dopplers και η ύπαρξη φυσιολογικής ωορηξίας εάν το επιτρέπει η ημέρα του κύκλου…Περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΉ ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΊΑ HYFOSY

Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο η οποία στηρίζεται στον υπέρηχο και στην χρήση ειδικού τύπου σκιαστικού, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό ιατρείο. Απεικονίζετα έτσι η ενδομήτρια κοιλότητα και ελέγχεται η διαβατότητα των σαλπίγγων. Είναι γενικά λιγότερο επώδυνη από την κλασσική σαλπιγγογραφία ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι δεν επιβαρύνεται η γυναίκα με ακτινοβολία…Περισσότερα

ΑΜΗ – ΕΞΈΤΑΣΗ ΑΊΜΑΤΟΣ

Ο έλεγχος των ωοθηκών συνοδεύεται αν κριθεί απαραίτητο από την ορμόνη αυτή που παράγεται από τις ωοθήκες και δίνει συπληρωματικές πληροφορίες για τις ωοθηκικές εφεδρείες…Περισσότερα

ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΉ (TSH, FT4)

Αποτελούνε σήμερα ρουτίνα έλεγχο στην διερεύνηση της υπογονιμότητας. Πολλές γυναίκες χρειάζονται θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης για να μειωθεί ο κίνδυνος αποβολών… Περισσότερα

Υστεροσκόπηση 

Πρόκειται για μία ήπια επεμβατική εξέταση με την εισαγωγή μικροκάμερας στο εσωτερικό της μήτρας διαμέσου του κόλπου με σκοπό τον λεπτομερή έλεγχο του εσωτερικού της μήτρας. Περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ