Ορμόνη AMH ή Αντιμουλλέριος ορμόνη

Η ορμόνη AMH ή Αντιμουλλέριος ορμόνη – Anti Mullerian Hormone – είναι μια πρωτεϊνη που παράγεται από τις ωοθήκες.

Η εξέταση στο αίμα για την ΑΜΗ μπορεί να συνδυαστεί με  τον υπέρηχο και την μέτρηση των μικρών ωοθυλακίων (Antral Follicle Count ή AFC) για την ακριβή εκτίμηση των ωοθηκικών  εφεδρειών.  Η εξέταση αυτή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μέρα του μήνα.

Ο ιατρός σας θα κρίνει μετά από εξέτασή σας και λήψη ιστoρικού κατά πόσο χρειάζεται να κάνετε την ειδική αυτή εξέταση. Η εξέταση αυτή δεν καλύπεται στην παρούσα φάση από τα ταμεία του ΕΟΠΠΥ.

Στο πρόσφατο παρελθόν η μέτρηση της ορμόνης αυτής γινότανε με λίγο διαφορετικό τρόπο με αποτέλεσμα οι τιμές να είναι διαφορετικές από σήμερα. Χρειάζεται έτσι ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία συγκριτικών αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών ετών της ορμόνης αυτής.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ