Σαλπιγγογραφία HyFoSy

Σαλπιγγογραφία Νέας Γενιάς HyFoSy: τι είναι;

Η Σαλπιγγογραφία HyFoSy ή Σαλπιγγογραφία με Χρήση Υπερήχων είναι διαγνωστική εξέταση που εφαρμόζεται στην περιοχή της μήτρας και των σαλπίγγων. Πρόκειται για εξέταση που ελέγχει την διαβατότητα των σαλπίγγων γεγονός απαραίτητο για φυσιολογική σύλληψη. Χρησιμοποιείται ειδικό σκιαστικό για την εξέταση αυτή από πολυσακχαρίτη, για το οποίο δεν έχουν αναφερθεί αλλεργικές αντιδράσεις. Η Σαλπιγγογραφία Νέας Γενιάς HyFoSy είναι ανώδυνη, χωρίς ακτινοβολία, με χρήση υπερήχων.

Πρόκειται για μία δυναμική εξέταση, που σημαίνει ότι παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η είσοδος του σκιαστικού στις σάλπιγγες, η ταχύτητά του, η ποσότητα της διάβασης και το αν παλινδρομεί ή συνεχίζει προς το τελικό άκρο των σαλπίγγων ανεμπόδιστα.

Σαλπιγγογραφία HyFoSy: Πώς πραγματοποιείται & πού γίνεται;

Η σαλπιγγογραφία πραγματοποιείται στο γυναικολογικό ιατρείο με τη βοήθεια του υπερηχοτομογράφου νέας γενιάς με δυνατότητα 3D/4D τεχνολογίας. Ο γιατρός χορηγεί εξειδικευμένο σκιαστικό διαμέσου του τραχήλου της μήτρας με ειδικό καθετήρα από σιλικόνη προκειμένου να απεικονιστούν οι σάλπιγγες και η ελεύθερη έξοδος του σκιαστικού, γεγονός που πιστοποιεί την διαβατότητα τους.

Για τις περισσότερες ασθενείς η εξέταση δεν έχει παρά μια ενόχληση όμοια με αυτή της λήψης ενός τεστ ΠΑΠ.

Σαλπιγγογραφία: Διάρκεια Εξέτασης και Αποθεραπείας

Η Σαλπιγγογραφία διαρκεί περίπου 15 λεπτά, με μικρή ενόχληση για την ασθενή που ισοδυναμεί περίπου με την ενόχληση της λήψης τεστ παπ. Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει ιστορικό πυελικής φλεγμονής, οπότε και ο γιατρός πιθανόν να ζητήσει προφυλακτική λήψη αντιβίωσης.

Η εξέταση αυτή συνιστάται να γίνεται μεταξύ της 6ης και 14ης ημέρας του κύκλου της γυναίκας, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρχει ήδη σύλληψη την οποία μπορεί να παραβλάψει η εξέταση.

Μετά την εξέταση και αναλόγως των ευρημάτων, ο γιατρός θα συστήσει την κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο, αν είναι απαραίτητη. Δε χρειάζεται η ασθενής να απέχει από τις καθημερινές της δραστηριότητες μετά την εξέταση.

Σαλπιγγογραφία Νέας Γενιάς HyFoSy: Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της Σαλπιγγογραφίας Νέας Γενιάς HyFoSy είναι:

  1. Δεν υπάρχει ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία στην κλασική σαλπιγγογραφία ισοδυναμεί περίπου με οκτώ ακτινογραφίες θώρακα, ενώ σε δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να είναι υπερπολλαπλάσια.
  2. Ανώδυνη μέθοδος
  3. Απουσία κινδύνου για αλλεργία στο σκιαστικό με το νέας γενιάς σκιαστικό από πολυσακχαρίτη (ExEmFoam)
  4. Δυναμική εξέταση, που σημαίνει ότι παρακολουθούνται  σε πραγματικό χρόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διάβασης του σκιαστικού.

Η εξέταση πραγματοποιείται στο ιατρείο και συνήθως χρειάζεται 30 λεπτά για να πραγματοποιηθεί. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μέρα του κύκλου αλλά συνήθως προτιμάται το πρώτο μισό του κύκλου για να αποκλειστεί η πιθανότητα εγκυμοσύνης. Οι περισσότερες γυναίκες αισθάνονται καθόλου πόνο κατά την διάρκεια της εξέτασης και κάποιες ελάχιστο πόνο κατά την εξέταση που προσομοιάζεται με ήπιο πόνο περιόδου που προφανώς οφείλεται σε ελαφριές συπάσεις της μήτρας κατά την εξέταση. Το πόρισμα περιλαμβάνει φωτογραφίες από της σάλπιγγες (Αριστερή και Δεξιά και 3D απεικόνιση αυτών), ενδείξεις για τυχόν βλάβες τους και εκτίμηση της διαπερατότητας τους σε αναλυτική έκθεση.

Σαλπιγγογραφία: Video

Σαλπιγγογραφία: Εικόνα Υπερήχου

Σαλπιγγογραφία Θεσσαλονικη & Λαρισα - Dr Σαράφης Βασίλειος

Σαλπιγγογραφία: Μελέτες

Η Υστερο-υπερηχογραφία με έγχυση αφρού (Hysterosalpingo-Foam Sonography – HyFoSy), χρησιμοποιώντας τη γέλη ExEm® Gel, ώστε να σχηματιστεί ένας αρκετά συμπαγής αφρός, αναπτύχθηκε ως μια διαδικασία εξωνοσοκομειακών ιατρείων, για τη διάγνωση της σαλπιγγικής διαπερατότητας. [2,3] Η τεχνική δοκιμάστηκε σε προοπτική, ελεγχόμενη με λαπαροσκόπηση μελέτη. [4] Η Υπερηχο-σαλπιγγογραφία (Hysterosalpingo Contrast Sonography – HyCoSy) αποτελεί, σε σύγκριση με την Υστεροσαλπιγγογραφία (Hysterosalpingografy – HSG), μια εξέταση πρώτης γραμμής για τη διάγνωση της γυναικείας υπογονιμότητας των σαλπίγγων. [5,6]Η Υστερο-υπερηχογραφία HyFoSy με έγχυση αφρού ExEm® Foam έχει καλύτερη απόδοση από την Yπερηχο-σαλπιγγογραφία HyCoSy με έγχυση αποστειρωμένου φυσιολογικού ορού, στη διάγνωση της σαλπιγγικής διαπερατότητας, όσον αφορά την ακρίβεια. [7,8] Η γέλη ExEm® Gel θεωρείται πολύ ασφαλής στη χρήση, καθώς τα συστατικά της είναι ευρέως γνωστά και έχουν χορηγηθεί είτε ενδοφλεβίως είτε στην κοιλιακή κοιλότητα, για μία πληθώρα διαφορετικών ιατρικών σκοπών. Δεν υπάρχουν γνωστές καταγεγραμμένες, σοβαρές παρενέργειες. [9] Σε μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή, η Υστερο-υπερηχογραφία με έγχυση αφρού (HyFoSy) αποδείχτηκε λιγότερο επώδυνη σε σχέση με την κλασική Υστεροσαλπιγγογραφία (HSG). [10] Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Υστερο-υπερηχογραφία με έγχυση αφρού μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες των γυναικών να επιτύχουν αυτόματη σύλληψη. Παρόλα ταύτα, οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν σε περαιτέρω, μελλοντικές μελέτες προτού να καταλήξουμε σε σαφή και ασφαλή συμπεράσματα. [11-12].

Βιβλιογραφία

GIS and HyFoSy

2. Emanuel MH, Exalto N. Hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy): a new technique to visualize tubal patency. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011; 37: 497-499
3. Emanuel MH, van Vliet M, Weber M, Exalto N. First experiences with hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) for office tubal patency testing. Human Reprod 2012; 27: 114-117
4. Van Schoubroeck D, Van den Bosch T, Meuleman Ch, Tomassetti C, D’Hooghe Th, Timmerman D. The use of a new gel foam for the evaluation of tubal patency. Gynecol Obstet Invest 2013; 75: 152-156 Tubal Patency testing
5. Lim CP, Hasafa Z, Bhattacharya S, Mahesahwari A. Should a hysterosalpingogram be a first-line investigation to diagnose female tubal subfertility in the modern subfertility workup? Human Reprod 2011; 26: 967-971
6. Luciano DE, Exacoustos C, Luciano AA. Contrast Ultrasonography for tubal patency. J Min Inv Gynecol 2014; 21:994-998
7. Rajesh H, Lim SL, Yu SL. Hysterosalpingo-foam sonography: patient selection and perspectives. Int J Womens health. 2016; 9: 23-32
8. Piccioni MG, Riganelli L, Filippi V, Fuggetta E, Colagiovanni V, Imperiale L, Caccetta J, Panici PB, Porpora MG. Sonohysterography: comparison of Foam and Saline. J Clin Ultrasound. 2017; 45: 67-71

Safety and side effects
9. Exalto N, Stassen M, Emanuel MH. Safety aspects and side-effects of ExEm-gel and foam for uterine cavity distension and tubal patency testing. Reprod Biomed Online 2014; 29: 534-540
10. Dreyer K, Out R, Hompes PGA, Mijatovic V. Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy): a less painful procedure for tubal patency testing during fertility work-up compared to (serial) hysterosalpingography. A Randomised Controlled Trial. Fertil Steril 2014; 102: 821-825 Enhanced pregnancy rate?
11. Exacoustos C, Tiberio F, Szabolcs B, Romeo V, Romanini E, Zupi E. Can tubal flushing with Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy) media increase women’s chances of pregnancy? Virtual Poster in: J Min Inv Gynecol. 2015; 22: S238
12. Van Schoubroeck D, Van den Bosch T, Van Tornout K, D’Hooge T, Timmerman D. Spontaneous conception after hysterosalpingo-foam.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ