Σπερματέγχυση

Η σπερματέγχυση είναι η δεύτερη κατά σειρά θεραπεία μετά από αποτυχία φυσικής σύλληψης και μη ευόδωση των φυσικών μέθόδων αύξησης της γονιμότητας.

Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική μέθοδο κατά την οποία ένα δείγμα σπέρματος του άνδρα επεξεργάζεται με κατάλληλο τρόπο και μετά εγχύεται ένα μέρος του – ο πιο κινητός πληθυσμός των σπερματοζωαρίων – στον πυθμένα της μήτρας της γυναίκας.

Έτσι τα σπερματοζωάρια έχουνε να διανύσουνε πολύ μικρή απόσταση μέχρι τις σάλπιγγες όπου θα συναντήσουνε το ωάριο για γονιμοποίηση. Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως την ημέρα της ωορρηξίας της γυναίκας.  Απαιτούνται μόνο λίγα λεπτά για τον ειδικό να περάσει ένα πολύ μικρό σωληνάκι  από τον τράχηλο της μήτρας για την έγχυση του σπέρματος. Η όλη διαδικασία δεν είναι καθόλου επώδυνη και η αίσθηση για την γυναίκα είναι ανάλογη με την διαδικασία λήψης επιχρίσματος από τον τράχηλο για εξέταση κατά Παπανικολάου. (τεστ παπ)

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ