Νέα μέθοδος σπερματέγχυσης υπόσχεται υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας

Νέα μέθοδος σπερματέγχυσης υπόσχεται υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας

 

Πρόκειται για μη επεμβατική επεξεργασία του σπέρματος κατά την προετοιμασία του για σπερματέγχυση με την χρήση υψηλής τεχνολογίας microfluidic για τον διαχωρισμό των σπερματοζωαρίων. Τα σπερματοζωάρια δεν υφίστανται καμία φθορά ως προς την ποιότητά τους σε αντίθεση με την κλασσική μέθοδο της φυγοκέντρησης.

 

 

Σπερματέγχυση

Η σπερματέγχυση είναι η πρώτη  θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μετά από αποτυχία φυσικής σύλληψης και μη ευόδωση των φυσικών μεθόδων αύξησης της γονιμότητας. Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική μέθοδο κατά την οποία ένα δείγμα σπέρματος του άνδρα επεξεργάζεται με κατάλληλο τρόπο και μετά εγχύεται ένα μέρος του – ο πιο κινητός πληθυσμός των σπερματοζωαρίων – στον πυθμένα της μήτρας της γυναίκας. Έτσι τα σπερματοζωάρια έχουνε να διανύσουνε πολύ μικρή απόσταση μέχρι τις σάλπιγγες όπου θα συναντήσουν το ωάριο για γονιμοποίηση. Η διαδικασία αυτή γίνεται την ημέρα της ωορρηξίας της γυναίκας. Απαιτούνται μόνο λίγα λεπτά για τον ειδικό να περάσει ένα πολύ μικρό σωληνάκι από τον τράχηλο της μήτρας για την έγχυση του σπέρματος.

 

 

 

 

 

 

Οι εφευρέτες ισχυρίζονται ότι η καινοτομία αυτή στην επεξεργασία σπέρματος, εγγυάται την επιλογή σπερματοζωαρίων βελτιωμένης κινητικότητας, μορφολογίας και ακεραιότητας DNA.
Με τη χρήση του διαχωρισμού των σπερματοζωαρίων με την τεχνική αυτή, η φυγοκέντρηση μπορεί να εξαλειφθεί, μειώνοντας τον κίνδυνο έκθεσης σε αντιδραστικό είδος οξυγόνου και βλάβης του DNA.
 Fertile Plus
Επεξεργασία χωρίς φυγοκέντρηση σε μόλις 30’!
Παρατηρήθηκε ότι το ταξινομημένο σπέρμα είχε σημαντικά μικρότερο ποσοστό ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS) και κατακερματισμό DNA από αυτά που ταξινομήθηκαν με τη συμβατική μέθοδο φυγοκέντρησης.
Σπερματέγχυση
Έτσι, το πιο κινητικό και λειτουργικό σπερματοζωάριο ταξινομήθηκε επιλεκτικά μέσω αυτής της διεργασίας διήθησης χρησιμοποιώντας ένα μικροτσίπ μίας χρήσης, ενώ το νεκρό ή λιγότερο κινητό σπέρμα διατηρήθηκε από τη μεμβράνη του φίλτρου. Το μικροτσίπ αυτό, είναι εύκολο στη χρήση, εξαιρετικά αποτελεσματικό και μπορεί να τυποποιήσει τη διαλογή σπερματοζωαρίων χωρίς φυγοκέντρηση σε κλινικές συνθήκες.
Επιλέγονται τα ταχύτερα και καλύτερης μορφολογίας σπερματοζωάρια!
Ερωτηθείς ο κος Αχιλλέας Παπαθεοδώρου, PhD Κλινικός Εμβρυολόγος για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου απάντησε: «Φαίνεται πως το Fertile και το Fertile Plus βοηθάει κάποιες κατηγορίες ζευγαριών όπου το πρόβλημα τους εντοπίζεται στο σπέρμα. Η μεθοδολογία αυτού του συστήματος μας παρέχει στο εργαστήριο ποιοτικά ανώτερα σπερματοζωάρια τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε για τη γονιμοποίηση των ωαρίων. Βέβαια, θα χρειαστούν μεγάλης κλίμακας κλινικές μελέτες για να διαπιστώσουμε αν αυτό το πλεονέκτημα που δίνει η μέθοδος είναι πραγματικά σημαντικό«ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ